Strona główna

Zajęcia dodatkowe !
W sobotę 17 marca 2018

odbędą się dodatkowe zajęcia dla dzieci, które z powodu choroby
lub odwołania zajęć nie mogły w nich uczestniczyć.
1 grupa godz. 9.00-10.30
2 grupa godz. 11.00-12.30

Bardzo proszę o wcześniejsze zgłaszanie dzieci chętnych wziąć udział w sobotnich zajęciach


 

Informacje o wolnych miejscach są na bieżąco aktualizowane w zakładce Grafik.


Gdyby była tylko jedna prawda, nie można by było namalować sto obrazów na ten sam temat.
Pablo Picasso