O Pracowni

Pracownia Edukacji Twórczej jest pozaszkolną placówką edukacyjną. Istnieje od 2014 roku. Zajęcia prowadzone są z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym plus zerówka.
Zapraszamy dzieci wyrażające zainteresowania plastyczne, lubiące kreatywnie spędzać czas, eksperymentować, poznawać i czerpać radość z własnych twórczych zabaw.
Zachęcamy również dzieci dla których pomimo wielu różnych talentów działania plastyczne sprawiają pewną trudność, do uczestnictwa w zajęciach uzupełniających
i rozwijających ten obszar aktywności.
Dla młodzieży potrzebującej przygotowania plastycznego w związku z dalszą edukacją prowadzone są odrębne zajęcia kierunkowe.

Zajęcia plastyczne z dziećmi najmłodszymi mają na celu rozwój aktywności i sprawności manualnej dziecka poprzez szereg zabaw i ćwiczeń usprawniających małą motorykę, z akcentem na umiejętność obserwacji otoczenia, w szczególności przyrody będącej źródłem nieskończonych inspiracji.

Grupy wiekowe i rodzaje zajęć :
Dzieci w wieku zerówkowym
Zajęcia rysunkowe, malarskie, modelowanie w glinie, zabawy z kształtem, kolorem, fakturą, kompozycją, poznawanie przyborów i materiałów plastycznych, dużo eksperymentów i ćwiczeń grafomotorycznych.

Klasy 1 – 3, 4-6
Zajęcia rysunkowe, malarskie, małe formy rzeźbiarskie w glinie, kaligrafia, zabawy liternicze i graficzne, zabawy z kształtem, kolorem, kompozycją, fakturami, eksperymenty i ćwiczenia plastyczne, poznawanie przyborów i materiałów plastycznych.

Klasy 7 – 8
Techniki malarskie i rysunkowe, techniki graficzne, techniki łączone, formy rzeźbiarskie w glinie, odlewy gipsowe, poznawanie kierunków i technik plastycznych.

Młodzież klas starszych
Techniki malarskie, rysunkowe, graficzne, rzeźbiarskie, mieszane, zagadnienia projektowania graficznego, zarys stylów i kierunków w sztuce.

Dzięki małym grupom uczestników zajęć, praca z dzieckiem jest indywidualizowana, czyli staramy się poza realizacją tematu i programu, stworzyć środowisko sprzyjające osobistym potrzebom rozwojowym dzieci. Dbamy by dzieci otrzymywały interesujące materiały plastyczne.
W pomieszczeniu pracowni nie stosujemy szkodliwych środków chemicznych.

Zajęcia prowadzi mgr sztuki Dorota Partyka, artysta plastyk, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, posiadająca kwalifikacje nauczycielskie (studia pedagogiczne).


Malarz to nie ten kto jest natchniony, lecz ten kto jest w stanie natchnąć innych.
Salvador Dali